Anun

0
87

   SC JET GVR SRL, titular al proiectului: ,,  SPĂLĂTORIE AUTO ŞI ATELIER REPARAŢII AUTO anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: ,, SPĂLĂTORIE AUTO ŞI ATELIER REPARAŢII AUTO” propus a fi amplasat în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu, str. Cristache Sălcianu, nr. 176, jud. Olt.

    Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului.