Anunț

0
50

PROFESIONAL DICO PRODUCTS SRL titular al proiectului DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI PROFESIONAL DICO PRODUCTS SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI PROFESIONAL DICO PRODUCTS SRL propus a fi amplasat în com. Optași Măgura, sat Optași Măgura, T19, P 18, P 19/1, P20, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorizației competente pentru protecția mediului.