Articol de presă

0
52

Iulie 2022

DRUM EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI

Implementarea obiectivului „Drum Expres Craiova – Pitesti” va realiza o conexiune directa la reteaua de transport TEN-T Core existenta si reprezentata de Coridorul IV Pan European, care va asigura accesibilitate la nivel national, dar si international pentru zona deservita de Drumul Expres.

Beneficiarul proiectului este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

  • Asigurarea unei legături rutiere de calitate între Pitești și Craiova precum și a unei legături între cele două ramuri al rețelei Coridorului Rin-Dunăre TEN-T Central în România;
  • Creşterea eficienței economice a reţelei de transport în România și sporirea mobilitățîi prin reducerea timpului de călătorie între Craiova și Piteşti;
  • Creşterea accesibilității prin asigurarea inter-conectivității regiunii de sud-vest cu reţeaua naţională TEN-T Central;
  • Creşterea condiţiilor de siguranţă ale traficului prin reducerea numărului de accidente;
  • Reducerea poluării fonice și a aerului, precum și îmbunătățirea calității vieţii populaţiei prin relocarea traficului de lungă distanță în afară numeroaselor Jocalitati care în prezent sunt traversate de infrastructură rutieră existența.

Rezultate finale in urma implementarii contractului „Proiectare si Executie Drum Expres Craiova – Pitesti, Tronsonul 2, Lotul 2”: construcția a 21,350 km de drum expres nou 2×2 cu viteza proiectată de 120 km/h, construcția a 1 nod rutier, a 20 poduri/pasaje, 2 parcari: la km 42+065 (stanga/dreapta) si la km 55+400 (stanga/dreapta).

Valoarea totală a proiectului „Drum Expres Craiova – Pitesti” este de 4.839.596.265,35 lei, iar valoarea totala eligibila este de 4.082.728.145,81 lei. Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune este in suma de 3.470.318.923,99 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata. Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, este in valoare de 612.409.221,82 lei.

A doua sectiune din Drumul Expres Craiova – Pitesti ce urmeaza a fi receptionata la sfarsitul lunii iulie 2022 este cea cuprinsa intre km 36+200 – km 57+550.

Perioada de implementare a proiectului „Drum Expres Craiova – Pitesti” este de 61 luni, respectiv între data de 01.12.2018- 31.12.2023

Cod proiect: 140285

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact Beneficiar:

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4021)264 32 00, Fax (+4021)312 09 84

Email: office@andnet.ro