Anunț de presă

0
45

Finalizarea implementării proiectului

IULIE 2021

”Dezvoltarea activității MC TEAM IMPORT EXPORT SRL”

MC TEAM IMPORT EXPORT SRL anunţă finalizarea implementării activităţilor proiectului “DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII MC TEAM IMPORT EXPORT SRL“, Cod SMIS 133557. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 “ Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
MC TEAM IMPORT EXPORT SRL a încheiat contractul de finanţare nr. 5979/16.09.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.
Proiectul se derulează în Municipiul Slatina, Str. Mânăstirii nr.74A, Județ Olt, în perioada 01.09.2019 – 31.07.2021 şi are o valoare totală de 667.515,03 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 445.770,80 lei (din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 378.905,18 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 66.865,62 lei).
Obiectivul principal al MC TEAM IMPORT EXPORT SRL este de a asigura o dezvoltare durabilă a firmei, bazându- se pe o competitivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășurate. Aceasta va fi posibilă prin investiții în dotarea unei noi unitati de lucru în domeniul construcțiilor, performanță care va sustine dezvoltarea portofoliului de clienți cu cel puțin 3 clienți, creșterea activelor imobilizate cu cel puțin 10% și creșterea numărului de angajați cu 5 persoane.
În urma implementării proiectului s-au obținut ca rezultate imediate: extinderea capacității MC TEAM IMPORT EXPORT SRL de a oferi lucrări de înaltă calitate, precum și creșterea numărului de angajați cu 5 persoane, dintre care o persoană dezavantajată.
Impactul realizării investiției asupra comunității a fost creșterea numărului de angajați, creșterea calității serviciilor în domeniul construcțiilor.

Informaţii suplimentare
Coordonator de proiect: Maria Alexandra Florea Tel: 0743116100
e-mail: mcm.proiect2019@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei