Zeci de proiecte din Olt cu finanțare din FDI, declarate eligibile

0
985

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a declarat eligibile o nouă tranșă de proiecte pentru finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI). În această etapă din județul Olt au fost declarate eligibile 53 de proiecte.

 Iată lista completă cu localitățile, sumele și proiectele declarate eligibile:

Scărișoara – Modernizare drumuri de interes local – 37.523.801 lei;

Ştefan cel Mare – Modernizare străzi – 28.769.830 lei;

Giuvăreşti – Modernizare drumuri de interes local – 7.238.806 lei;

Redea – Asfaltare drumuri de interes local – 23.790.681 lei;

Bălțești – Reabilitare și modernizare drumuri de interes local – 10.608.419 lei;

Brastavățu – Modernizare drumuri vicinale – 12.813.975 lei;

Bălteni – Reabilitare termică și modernizare școală gimnazială I. Graur – 4.680.752 lei;

Strejești – Modernizare drumuri de interes local – 14.676.222 lei;

Izbiceni – Modernizare străzi de interes local – 25.453.715 lei;

Movileni – Amenajare sistem de iluminat public, trotuare și lucrări peisagistice în lungul drumului județean DJ546B – 7.263.885 lei;

Nicolae Titulescu – Asfaltare drumuri comunale – 6.203.258 lei;

Obârșia – Asfaltare străzi comunale – 18.116.710 lei;

Ianca – Extinderera rețea de canalizare cu apă și rețea de canalizare menajeră – 7.578.409 lei;

Icoana – Modernizare drum comunal DC98 în satul Ursoaia – 10.234.773 lei;

Studina – Modernizare drumuri locale – 18.952.460 lei;

Bărăști – Modernizare străzi – 5.860.592 lei;

Osica de Jos – Modernizare străzi și drumuri – 22.246.004 lei;

Văleni – Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Văleni și localitățile aparținătoare – 31.752.751 lei;

Cârlogani – Modernizare străzi comunale și DC22 – 12.498.354 lei;

Bobicești – Înființare distribuție gaze naturale în satul Bobicești, comuna Bobicești – 3.126.862 lei;

Deveselu – Asfaltare și modernizare drumuri de interes local – 14.516.564 lei;

Valea Mare – Asfaltare drumuri – 22.953.209 lei;

Sprâncenata – Asfaltare DC121 km 7+800 – km 10+0,35, sat Uria; DC120B km 16+000 – km 19+177, sat Bârseștii de Sus; DC120B, km 5+200 – km 6+677, sat Frunzaru – 9.633.715 lei;

Șerbănești – Extindere rețea gaze naturale – 2.436.484 lei;

Oboga – Înființare distribuție gaze naturale – 11.944.930 lei;

Șopârlița – Prima înființare a rețelei publice de apă uzată (canalizare și stație de epurare) – 3.809.370 lei;

Stoenești – Extindere rețea de canalizare – 9.585.828 lei;

Vulpeni – Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani – 23.507.146;

Corabia – Amenajarea curților interioare ale blocurilor – 12.179.499 lei;

ADI – Vedea – Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele: Corbu, Icoana, Movileni, Optași-Măgura și Sârbii Măgura – 24.092.268 lei;

Sâmburești – Modernizare străzi – 16.381.074 lei;

Iancu Jianu- Înființare sistem de canalizare în comună- 13.876.497 lei;

Osica de Sus – Modernizare infrastructură rutieră – 5.553.466 lei;

Vâlcele – Extindere rețea de canalizare în satul Vâlcele – 10.848.386 lei;

Potcoava- Asfaltare drumuri de interes local- 25.538.410 lei;

Sârbii Măgura – Modernizare străzi și asigurare scurgere ape în comună – 12.312.318 lei;

Dobroteasa – Construcție sistem de canalizare în satele: Dobroteasa, Cîmpu Mare și Batia – 17.759.495 lei;

Bârza    – Modenizare străzi în comună – 9.630.963 lei;

Pârșcoveni – Construire și echipare grădiniță cu program normal în localitatea Pârșcoveni – 2.457.041 lei;

Drăghiceni – Modernizare infrastructură rutieră – 12.166.225 lei;

Dobrețu – Alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare – 13.295.708 lei;

Gura Padinii – Modernizare drumuri locale – 10.984.952 lei;

Valea Mare – Construire poduri în comună – 7.952.475 lei;

Morunglav – Extindere sistem de alimentare si înființare sistem de canalizare în comună – 29.488.153 lei;

Verguleasa – Înființare distribuție gaze naturale în comuna Verguleasa și localitățile aparținătoare – 16.502.308 lei;

Fărcașele – Modernizare drumuri de interes local în comună – 10.594.666 lei;

Scornicești – Modernizare și asfaltare drumuri – 11.198.454 lei;

Curtișoara – Modenizare drumuri de interes local – 17.037.470 lei;

Tia Mare – Extindere reţea de alimentare cu apă şi branşamente în comună – 7.360.862 lei;

Brâncoveni – Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră din comună – 22.071.201 lei;

Cezieni – Modernizare străzi de interes local – 22.084.793 lei;

Voineasa – Modernizare străzi și drumuri de interes local – 32.445.416 lei;

Șerbănești – Asfaltare și modernizare drumuri de interes local – 8.769.509 lei;

Comisia Națională de Prognoză a declarat eligibile în total 1.187 de proiecte pentru finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Reprezentanţii Comisiei de Prognoză susțin că aceste proiecte vor fi aprobate şi contractate în limita plafonului de contractare.

În luna septembrie, primăriile din judeţul Olt au primit 247 de milioane de lei pentru proiecte depuse de opt localități, iar în luna octombrie, 23 de localități din Olt care au depus proiecte vor primi finanţare  în valoare de 497.945.552 de lei , din Fondul de Dezvoltare și Investiții.