Ședință importantă la Consiliul Județean Olt

0
1895

Consilierii judeţeni se întrunesc joi 28 noiembrie 2019, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 21 de proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean Olt se va reuni joi într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 21 de proiecte de hotărâri.

Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării plenul Consiliului Judeţean (CJ) Olt se numără cel referitor la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”.

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor decide cu privire la aprobarea proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect, dar și aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă determinată , a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil până la data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu.

Nu în ultimul rând pe ordinea de zi se regăsește și proiectul referitor la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina.

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Gazeta Oltului vă prezintă ordinea de zi a şedinţei cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la

incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”; Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată , a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil până la data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu; Proiect de hotărâre cu privire la: completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post in statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentrucare este prevăzut un nivel de studii superior; Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 18 din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu”;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, cu și fără cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013.