Ședință importantă la CJ Olt

0
471

Aleșii județeni se întrunesc joi, 25 iunie, de la ora 11.00, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează un număr de 10 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni la ședința ordinară din 25 iunie se află cele referitoare la: prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, dar și cel referitor la acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020, precum și cel referitor la privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ) Olt, din 25 iunie 2020:

Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt ;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură si Artă Olt ;

Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 ;

Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020 ;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina ;

Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor ;

 Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.