Ședință importantă la CJ Olt

0
1186

Aleșii județeni se întrunesc joi, 29 august, de la ora 11.00, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează un număr de 13 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni la ședința ordinară din 29 august 2019 se află cele referitoare la: la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019, aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu”, dar și cel privind trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Toamnei, nr. 11, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților. De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează: trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Plevnei, nr. 6, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților, precum și aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina, a unor părți de imobil.

 

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ) Olt, din 29 august 2019:

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică ; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare a modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu”; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei Olt (COJES); Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Toamnei, nr. 11, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților;

Proiect de hotărâre cu privire la înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Plevnei, nr. 6, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina, a unor părți de imobil; Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.