Ședință cu proiecte importante la Consiliul Județean Olt

0
297

Consilierii judeţeni se întrunesc miercuri, 24 aprilie 2019, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda discuțiilor, figurează zeci de proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean Olt se va reuni miercuri într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute nu mai puţin de 20 de proiecte de hotărâre.  Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării se numără proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, precum și  aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la instituțiile publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia. De asemenea, în ședința de miercuri, aleșii județeni vor decide cu privire la acordarea de premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, precum și trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, a unei părți din zona drumului județean DJ 643A. Tot în cadrul întâlnirii vor fi prezentate și două rapoarte trimestriale. Toate cele 20 de proiecte de hotărâre sunt initiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate și supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 24 aprilie 2019: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2019; Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: – aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii în anul școlar 2018-2019; – aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2019;Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria- Călărași, pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la instituțiile publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice;

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, a unei părți din zona drumului județean DJ 643A; Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2019; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul I 2019;