Rețea de gaze de peste 130 de kilometri în comunele Studina, Grădinile și Brastavățu. Proiectul are o valoare de peste 86 de milioane de lei

0
655

Proiectul de „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE STUDINA, GRĂDINILE ȘI BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT” a fost lansat miercuri, 10 august, finanțarea venind prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Astfel, în cele trei localități din Olt va fi construită o rețea nouă de distribuție gaze naturale cu o lungime de aproximativ 130,517 km care asigură minimum 3.722 de branșamente în comunele Studina, Grădinile și Brastavățu, județul Olt.

În prezent, în aceste comune nu exista sistem de distribuție gaze naturale, locuitorii comunelor, dar și primăriile, școlile, dispensarele, grădinițele și agenții economici utilizând pentru încălzire combustibili solizi și lichizi, în timp ce pentru prepararea hranei în gospodării sunt utilizate butelii cu gaze lichefiate, lemne si cărbuni.

„Se declară deschisă sesiunea de implementare a proiectului”ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE STUDINA, GRĂDINILE ȘI BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT”, Cod SMIS 148698, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine. Mulțumim tuturor invitaților prezenți pentru participarea la deschiderea acestei sesiuni! Mulțumim tuturor colaboratorilor implicați în obținerea avizelor, scrierea și depunerea Cererii de finanțare a proiectului! Mulțumim pe aceasta cale echipei de proiect din cadrul celor trei institutii- Primăria Comunei Studina, Primăria Comunei Grădinile și Primăria Comunei Brastavățu, pentru implicarea în cadrul acestui proiect, dând dovada de profesionalism si responsabiliate!”, a declarat primarul comunei Studina, Marian Vasile.

În cadrul proiectului a fost necesară încheierea unui parteneriat între Comuna Studina (Lider), Comuna Brastavățu și Comuna Grădinile în scopul implementării proiectului de finanțare.

Fiecare partener va contribui cu resurse financiare în procesul de implementare în sensul acoperirii cheltuielilor neeligibile și va acoperi partea de buget alocată pentru proiectul de investitii, conform Hotărârilor Consiliilor Locale.
Prin racordarea populației și a clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale se urmărește creșterea standardelor de viață și de locuit a populației prin asigurarea unor conditii imbunatatite pentru incalzirea locuintelor sau prepararea hranei, fata de conditiile de locuire existente in prezent, in care incalzirea locuintelor sau prepararea hranei se realizeaza pe baza de lemne, cu impact asupra emiterii unor cantitati sporite de noxe si poluanti, in contradictie cu politicile de mediu la nivelul UniuniiEuropene.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale și interconectivitate la rețeaua de transport și distribuție gaze naturale, prin înființarea unui sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Studina, Grădinile si Brastavățu, județul Olt.

Contractul de Finanțare a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Beneficiar, COMUNA STUDINA – Lider, COMUNA GRĂDINILE – Membru 1, COMUNA BRASTAVĂȚU – Membru 2 și a fost semnat la mijlocul lunii iulie.

Valoarea totală a contractului de finanțare este 86.117.637,80 LEI, din care valoarea totală eligibilă de 72.516.791,81 LEI și valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR de 61.639.273,05 LEI.

Perioada de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv 05.06.2020 – 31.12.2023.

Creșterea gradului de interconectivitate la rețeaua de transport și distribuție gaze naturale prin construirea unei rețele noi de distribuție gaze naturale se va realiza pentru localitățile din aria de investiție, după cum urmează:

– Comuna Studina – o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 59,373 km, din care rețea de distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune înaltă – 29,482 km și rețea de distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie – 29,891km, care asigură minimum 1010 de branșamente în comuna Studina, județul Olt;

– Comuna Grădinile – o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 19,064 km, din care rețea distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie – 19,064 km, care asigură minimum 622 de branșamente în comuna Grădinile, județul Olt;

– Comuna Brastavățu – o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 52,080 km, din care rețea distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie – 52,080 km, care asigură minimum 2090 branșamente în comuna Brastavățu, județul Olt.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020