Proiecte votate pe bandă rulantă în şedinţa Consiliului Judeţean

0
375

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi, 31 ianuarie, în prima şedinţă ordinară din acest an pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte . Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 17 proiecte de hotărâri. Tot în cadrul întâlnirii au fost supuse aprobării și trei rapoarte semestriale, două trimestriale și două anuale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului, precum și patru rapoarte de activitate cu privire la activitatea desfășurată de vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2018, de comisiile de specialitate, de consilierii județeni și de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2018.

Spre deosebire de alte întâlniri în care unii aleși județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, toată pleiada de consilieri județeni a căzut de acord asupra inițiativelor conducerii forului județean. Prin urmare, toate proiectele au trecut cu unanimitate de voturi, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR).

Iată proiectele care au primit vineri undă verde din partea aleșilor județeni în ședința de joi:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2018; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2019;

Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018; Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, pentru Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.5/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018;

Proiect de hotărâre pentru includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, precum și pentru modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui teren aparținând domeniului public al comunei Dobroteasa; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean DJ 677; Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019“;

Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2018; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul IV 2018; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul II 2018; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul 2018; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2018; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2018; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2018; Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2018; Raport cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt în anul 2018; Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2018; Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2018.