Proiecte importante, votate în ședința Consiliul Județean

0
286

Aleșii județeni s-au reunit joi, 28 mai, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia județeană.  Ordinea de zi a ședinței a cuprins 16 proiecte de hotărâre.

Deşi iniţial pe ordinea de zi erau trecute 16 de proiecte de hotărâre, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, cu acceptul aleşilor judeţeni, a suplimentat ordinea de zi cu încă un proiect  de hotărâre. Este vorba despre proiectul de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Olt a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt .

De precizat că, toate cele 17 proiecte supuse dezbaterii și aprobării legislativului județean au trecut fără probleme.

Iată proiectele care au primit undă verde din partea aleșilor județeni în ședința de joi:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2020; Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico–militare a Județului Olt, în anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unei clădiri în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt și darea acesteia, împreună cu terenul aferent, în administrarea Serviciului de Ambulanță Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt, trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, precum și cu privire la darea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului ”Situl Arheologic Romula Malva” din domeniul public al comunei Dobrosloveni, județul Olt în domeniul public al județului Olt; Proiect de hotărâre pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020; Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Olt a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt