Proiecte importante pentru județ, votate în Consiliul Județean Olt

0
256

Aleșii județeni s-au reunit joi, 30 mai, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia județeană.  Ordinea de zi a ședinței a cuprins 17 proiecte de hotărâre.

De precizat că, toate cele 17 proiecte supuse dezbaterii și aprobării legislativului județean au trecut fără probleme.

Iată proiectele care au primit undă verde din partea aleșilor județeni :

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea ,,Memorialului Eugen Stanciu” ediția a IV-a; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea desființării unui post contractual vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2019 şi împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2019, Ediția a IX-a, aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2019, Ediția a IX-a, precum și cu privire la rectificarea poziției nr. 156 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad professional imediat superior celui deținut; Proiect de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 148/27.09.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.