Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Slatina

0
296

Consilierii locali ai municipiului Slatina se vor întruni joi 19 iulie în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a întâlnirii figurează 16 proiecte care vor fi puse în dezbatere.

Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării aleșilor municipali se numără proiectul de hotărâre referitor la concesionarea prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 3443 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1, precum și proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.52/28.02.2017 referitoare la  aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Reabilitare variantă ocolitoare prin modernizare infrasatructură rutieră existentă în municipiul Slatina județul Olt (B-dul. Sfântul Constantin Brăncoveanu,  strada Pitești, strada Oituz)”. De asemenea, consilierii locali vor decide cu privire la aprobarea unor proiecte de hotărâre referitoare la repartizarea  în regim de închiriere a unor locuințe ANL, dar și în ce privește transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul privat al municipiului Slatina, în proprietatea Parohiei ”Sfântul Nicolae –  Clocociov”, a terenului în suprafaţă de 2,7 ha, situat în municipiul  Slatina, strada Poenii  nr. 21G  cu destinația de cimitir uman.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa extraordinară a Consiliului Municipal Slatina, din 19 iulie 2018: Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Slatina  nr.  41/31.03.2004 ; Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuiueli finantate integral din venituri proprii la Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public”; Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare organigramă, număr de personal, stat de funcții, Regulament de organizare și funcționare ale Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public pentru anul 2018; Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.52/28.02.2017 referitoare la  aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Reabilitare variantă ocolitoare prin modernizare infrasatructură rutieră existentă în municipiul Slatina, județul Olt (B-dul. Sfântul Constantin Brăncoveanu,  strada Pitești, strada Oituz)”; Proiect de hotărâre referitor la : „completarea art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 66 din 27.03.2018”; Proiect de hotărâre referitor la: modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local Slatina nr.102/ 24.04.2018, privind aprobarea   vânzării către domnul Oprea Constantin,a apartamentului situat în municipiul Slatina, strada Elena Doamna, bloc 9, sc.A, et.3, ap.8A; Proiect de hotărâre referitor la: : concesionarea prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 3443 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1,  aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire ; Proiect de hotărâre referitor la : includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, a unor  imobile –  străzi situate în intravilanul municipiului  Slatina; Proiect de hotărâre referitor la: constituire comisie  de evaluare oferte  pentru concesionare bunuri prin licitaţie publică; Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere, a locuinţei ANL  situată în   municipiul Slatina,str. Orhideelor, nr. 26, bl. 14, sc. A, ap. 15, judeţul Olt către Pătraşcu Nicoleta; Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere a locuinţei ANL  situată în municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2, bl. G2, ap. 49, judeţul Olt către Coajă Maria; Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere a locuinţei ANL  situată în  municipiul Slatina,   b-dul A.I.Cuza, nr. 19,  bl.V5, sc.A, ap. 21, judeţul Olt  către Dinulescu Daniela Elena; Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere, a locuinţei ANL  situată în  municipiulSlatina, str. Orhideelor, nr. 33, bl. 11, sc. A, ap. 11, judeţul Olt,către Mocanu Laura Mihaela; Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere, a locuinţei ANL  situată în  municipiul Slatina,str. Orhideelor, nr. 30, bl. 16, sc. A, ap. 10, judeţul Olt,către  Dobre  (Ilie) Florina Loredana; Proiect de hotărâre referitor la: repartizarea  în regim de închiriere a locuinţei ANL  situată în  municipiul Slatina,  b-dul A.I.Cuza, nr. 19,  bl.V5, sc.A, ap. 26, judeţul Olt ,către  Galaon Nicoleta Roxandra; Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea cu titlu gratuit, din patrimoniul privat al municipiului Slatina, în proprietatea Parohiei ”Sfântul Nicolae –  Clocociov”, a terenului în suprafaţă de 2,7 ha, situat în municipiul  Slatina, strada Poenii  nr. 21G  cu destinația de cimitir uman.