Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței CJ Olt

0
812

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 30 august 2018, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează 14 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean (CJ) Olt se va reuni joi într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 14 proiecte de hotărâre. Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării plenul Consiliului Judeţean Olt se numără cel referitor  la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 546 km 110+750, 0,03 km, localitatea Teslui, satul Moșteni”, precum și proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea destinației imobilului fosta „Creșa nr.1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina.

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor decide cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, a unei părți din zona drumului județean DJ643, dar și  cu privire la aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 30 august 2018: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Montare post trafo și grup generator electric aparținând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, județul Olt ”; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 546 km 110+750, 0,03 km, localitatea Teslui, satul Moșteni”;  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”; Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației imobilului fosta „Creșa nr.1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,86; – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,86; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, a unei părți din zona drumului județean DJ643;  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Olt, din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Olt în administrarea Consiliului Județean Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017 – 31.12.2017) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; – desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Planului de școlarizare pentru anul 2018-2019 pentru Școala Populară de Arte și Meserii; – modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii;

Ilie Bîzoi