Proiect important, scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Olt

0
385

Aleșii județeni s-au reunit joi, 26 iulie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia judeţeană. Deși pe ordinea de zi a întâlnirii au fost introduse 12 proiecte, înainte de începere ședinței unul dintre puncte a fost retras de pe ordinea de zi. La cele 11 proiecte de hotărâre rămase s-au adăugat încă două puncte suplimentare. Toate cele 13 proiecte supuse dezbaterii și aprobării legislativului local au trecut fără probleme. Tot în cadrul întâlnirii au fost votate și trei rapoarte semestriale și două trimestriale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului.

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 13 proiecte de hotărâri. Înainte de începerea propriu zisă a şedinţei, unul dintre proiecte, iniţiat chiar de preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a fost retras, cu acceptul consilierilor, de pe ordinea de zi pe motiv că nu s-a intrat în posesia tuturor avizelor. Este vorba despre proiectul referitor la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul județului Olt pe anul 2018. Cu excepţia acestui proiect , toate iniţiativele propuse de conducerea forului județean au trecut fără voturi împotrivă.

Printre proiectele care au fost votate în sedința ordinară de joi se numără: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2018; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna iunie 2018; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 64/29.03.2018;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ 546E, km. 15+750-16+750, L = 1,000 km, comuna Oporelu, Județul Olt”;  Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare;  Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean; Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier județean; Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt;  Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2018; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul II 2018; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul I 2018;  Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2018; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2018.

Ilie Bîzoi