Primăriile pot încheia contracte de finanţare cu Oficiul de Cadastru Olt. Fiecare UAT va primi câte 150.000 lei

0
427

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt  a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile din judeţ pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu OCPI Olt pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii numărul 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului. În această perioadă, OCPI Olt a organizat întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz). Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul-primarului-v04.pdf. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI cu fiecare UAT solicitant. Contractele de finanțare între OCPI Olt și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică. Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

Lucrările de cadastru au fost finalizate Valea Mare, Iancu Jianu şi Brebeni.

Potrivit reprezentanţilor OCPI Olt, la nivelul judeţului Olt au fost finalizate lucrările la Valea Mare, Iancu Jianu şi Brebeni. În alte 40 de sectoare cadastrale de la Bîrza, Bucinişu, Călui, Coloneşti, Cungrea, Curtişoara, Cilieni, Corbu, Deveselu, Dăneasa, Dobroteasa, Fălcoiu, Făgeţelu, Găneasa, Grădinari, Grojdibodu, Gura Padinii, Icoana, Schitu, Scorniceşti, Stoeneşti, Strejeşti, Ştefancel Mare, Traian, Teslui, Voineasa, Vultureşti, Verguleasa, Vlădila, Vulpeni au fost deschise cărţi funciare aferente imobilelor recepţionate, în timp ce la Cezieni, Gârcov, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obârşia, Rusăneşti, Urzica, Vădăstriţa şi Văleni urmează a fi deschise cărţile funciare aferente imobilelor recepţionate. La Vişina Nouă, Vădastra, Vişina, Oboga şi Brastavăţu lucrările sunt în derulare, la fel şi în sectorul cadastral Giuvărăşti, Ianca, Grădinile, Studina, Gostavăţu, Tia Mare şi Corabia. Programul Naţional de Cadastru şi carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor, terenuri, clădiri şi apartamente, din ţară în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Ilie Bîzoi