Primăriile din Olt primesc bani

0
1426

Consilierii judeţeni se întrunesc joi 24 octombrie 2019, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 21 de proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean Olt se va reuni joi într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 21 de proiecte de hotărâri.

Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării plenul Consiliului Judeţean (CJ) Olt se numără cel referitor la repartizarea pe unități administrative teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, precum și rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019.

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor decide cu privire la acordare de premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019, dar și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare, Reabilitare şi Recompartimentare Bloc Medicală“ – SJU Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici revizuiți.

Nu în ultimul rând pe ordinea de zi se regăsește și proiectul referitor la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1.

Tot în cadrul întâlnirii vor fi prezentate și două rapoarte trimestriale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului și situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Gazeta Oltului vă prezintă ordinea de zi a şedinţei cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

  Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativteritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”;

 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.09.2019; Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare, Reabilitare şi Recompartimentare Bloc Medicală“ – SJU Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici revizuiți;

 Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției; Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018;  Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unor membrii ai echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art. 18 din Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil (apartament-birouri) aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Județului Olt;  Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul III 2019;  Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul III 2019.