Primăria Slatina face angajări. Pentru unele posturi nu se cere vechime

0
1026

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) va organiza, în data de 8 octombrie, concurs pentru ocuparea a patru funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina.

 Mai exact, este vorba despre trei posturi de inspector debutant la Compartimentele: Autorizații, Relații cu Publicul și Îndrumare Asociații de Proprietari și un post de consilier superior la Compartimentul Contabilitate.

 Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pentru postul de inspector debutant. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Pentru postul de consilier superior se cer: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice și
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 8 octombrie 2019, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.