PRIMĂRIA BALȘ ANGAJEAZĂ DIRECTOR EXECUTIV

0
428

Primăria orașului Balș organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Compartimentul Direcție Dezvoltare Locală. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 11 ianuarie 2021.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţelor economice/juridice/inginereşti; studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului (data afișării anunțului 10 decembrie 2020).

Proba scrisă a concursul va avea loc pe data de 11 ianuarie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Balș. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.