Președintele și vicepreședinții CJ Olt, la raport

0
496

 Plenul Consiliul Județean (CJ) Olt se va întruni într-o nouă sedință ordinară joi, 27 februarie, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi a sedinței figurează 25 puncte ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

 Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării se numără proiectul de hotarâre  privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, dar și cel referitor la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt.

De asemenea, aleșii județeni vor decide cu privire la acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2019, aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie Ocupațională Drăgănești-Olt”, aprobarea înființării centrului rezidențialpentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal”; la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum  și cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai marede 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

Tot în cadrul ședinței de joi va fi analizat și raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019, precum și raportul cu privire la activitatea desfășurată de vicepreședinții Consiliului Județean pe anul 2019 și va fi prezentată o informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității județului Olt în trimestrul IV 2019; informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2019, dar și planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt în anul 2020.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate și supuse la vot în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 27 februarie 2020:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt;

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea componentei nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2019;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie Ocupațională Drăgănești-Olt”;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal”;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unor posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023;

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din zonele drumurilor județene DJ 679 și DJ 703;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Ipotești, județul Olt pentru anul 2020;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 110 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 113 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 112 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 191 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei Direcției Generalede Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019; Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2019; Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității județului Olt în trimestrul IV 2019; Informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2019; Planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali în anul 2020.