Prefectul a dispus controale amănunțite în școlile din județul Olt

0
845

Autoritățile au declanșat controale în unitățile de învățământ din județul Olt, pentru a verifica dacă acestea sunt pregătite pentru începerea noului an școlar.

La ordinul prefectului Angela Nicolae au fost constituite comisii mixte care, în perioada 20 – 29 august 2019 vor inspecta toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ.

Din echipele coordonate de Corpul de control al Institutiei Prefectului fac parte reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Consiliului Județean Olt și Direcției de Sănătate Publică Olt.

Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a actului de învățământ în anul școlar 2019 – 2020, prefectul județului Olt, Angela Nicolae, a dispus efectuarea mai multor activități astfel: Derularea unui control amplu în toate unitățile de învățământ (inclusiv grădinițe), control ce va fi efectuat de către mai multe comisii mixte stabilite prin ordin al prefectului; Dispunerea măsurilor necesare, de către primarii unităților administrativ-teritoriale, astfel încât procesul de învățământ și deschiderea anului școlar să se desfășoare în condiții optime și la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ; Intensificarea măsurilor din sfera de competență a structurilor Ministerului Afacerilor Interne în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic/auxiliar în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ”, se arată într-un comunicat remis de Prefectura Olt.

În cadrul acțiunilor vor fi verificate: toate corpurile de clădiri în care funcționează unitățile de învățământ (indiferent că sunt cu personalitate juridică sau arondate acestora); modalitatea de asigurare a pazei/supravegere video; existența gardului împrejmuitor; asigurarea marcajelor rutiere și a iluminatului stradal în zona unităților de învățământ; îndeplinirea cerințelor pentru păstrarea produselor acordate în cadrul Programului pentru şcoli al României; existența unităților de alimentație publică în incinta și imediata apropiere a unităților școlare; asigurarea combustibilului necesar încălzirii spațiilor școlare pentru sezonul rece; asigurarea manualelor școlare și a cadrelor didactice; existența grupurilor sanitare (interior/exterior); asigurarea materialelor igienico-sanitare; efectuarea dezinsecției, dezinfecției și deratizării și racordarea la rețele de utilități publice (apă, canalizare).

Un accent deosebit va fi pus pe autorizarea privind siguranța la incendiu și autorizația sanitară de funcționare a unităților de învățământ. În acest sens se va urmări și dacă au fost sau nu formulate solicitări de autorizare, iar în cazul în care s-au formulat și au fost respinse, motivele care au condus la respingerea atorizării.

Totodată, vor fi inspectate microbuzele școlare în vederea îndeplinirii condițiilor de circulație pe drumurile publice (ITP, atestat șofer, licență). Mai mult, echipele vor urmări și lucrările de investiții care se realizează în prezent, inclusiv stadiul acestora și termenul de finalizare.

Plecând de la condiția de bază a comunicării eficiente între toți factorii implicați în acțiunile educative, prefectul județului face un apel, pe de o parte către primari să participe la ședințele consiliilor profesorale, consiliilor claselor, comitetelor de părinți, iar pe de altă parte către cadrele didactice pentru a informa autoritățile locale, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la desfășurarea procesului instructiv-educativ. Prefectul județului roagă părinții să participe, pe cât posibil, la ședințele care sunt organizate de înăvățători sau diriginți și totodată îi îndeamnă să se implice și să aibă curajul să își exprime nemulțumirile obiective, pentru a găsi împreună soluțiile cele mai bune pentru copiii noștri”, se mai arată în comunicat.

La final vor fi întocmite fișe de evidență pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, care include și toate unitățile arondate acestora. Raportul final al comisiilor mixte va fi prezentat în cadrul Colegiului Prefectural.