Postul de secretar al unei comune din Olt, scos la concurs de ANFP

0
1733

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Deveselu, judeţul Olt.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul științelor juridice, administrative sau stiințe politice; studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, în condițiile legii și vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani .

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de participare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine: persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică administrativă sau științe politice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani; persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice; persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul va avea loc în data de 16 decembrie 2019 (proba scrisă), de la ora 10.00, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 3 decembrie 2019. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Deveselu, str. Marla Coloni nr. 96 sau str. Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon: 0249/510.560.