Postul de secretar al unei comune din Olt, scos la concurs de ANFP

0
1528

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Vitomirești, judeţul Olt.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice; studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice și vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum cinci ani .
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice, si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 465 alin. (3) si art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste conditii, în urmatoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si îndeplinesc conditia prevazuta la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice;
c) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în alta specialitate.
Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 5 noiembrie 2019. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.