La Vitomirești, omul șfințește locul

0
1125

Pe o listă a primarilor olteni despre care putem spune că omul sfințește locul îl putem așeza fără doar și poate și pe Robert Rotea, primarul comunei Vitomirești. Edilul Robert Rotea este omul în care locuitorii comunei Vitomirești și-au pus încrederea în urmă cinci, iar astăzi satisfacția le este pe măsură, localitatea schimbându-se foarte mult, iar schimbarea este în bine. Despre realizările din comună și ce a însemnat administrația locală vorbește cel mai bine Robert Rotea într-un interviu acordat cotidianului nostru.

Sunteți aflat la al doilea mandat în fruntea acestei comune. Cum a fost această perioadă, puteți să ne spuneți cum au fost începuturile în funcția de primar?

Perioada de început a activității de primar  al comunei Vitomirești, a fost o perioadă de acomodare o perioadă de căutări și de găsirea de cele mai bune soluții pentru rezolvarea întergii game de probleme cotidiene ale administrației locale.

Ce proiecte importante ați pus în practică? Concret ce proiecte aveți în derulare și cât sunt ele de importante pentru oamenii din Vitomirești??

În perioada  primului mandat, am reușit să pun în practică întreaga pricepere și initiativă pentru a continua lucrările de construcții pentru obiectivele de investiții începute de predecesorul  meu  fost  primar Constantin Rotea, care a fost și tatăl meu, lucrări concretizate cu finalitate în obiective durabile și de necesitate  vitală cum ar fi:

Modernizarea drumului comunal DC 38 Stănuleasa pe o distanță de 3,5 km cu îmbrăcăminte asfaltică și rigole de colectare a apelor pluviale;

Canalizare în satele: Bulimanu, Vitomirești și Dejești, cu un tronson de colectare a apei uzate de 9,5 km și două stații de epurare în satele Vitomirești și Dejești;

Reabilitare și modernizare Sistem de alimentare cu apă în satul Dejești, cu o conductă de distribuție de 6,3 km, 3 puțuri forate, gospodărie apă, stație de clorinare și spațiu de depozitare cu o capacitate de 200 mc apă; La data de astăzi avem în derulare un proiect de alimentare cu apă și canalizare în satul Trepteni, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și constă în rețea centralizată de alimentare cu apă pe o distanță de 6,3km și o rețea de canalizare inclusiv stație de epurare pe o distanță de 6,5 km pe toate străzile din satul Trepteni; De asemenea  am depus  și a fost selectat un proiect cu finanțare din fonduri europene privind infrastructura rutieră pe drumul agricol Dealul mare și Drumul Viilor, din satul Donești; Acest proiect se va realiza în parteneriat cu vecinii noștri din comuna Sîmburești prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vitosîmburel, comuna Vitomirești, județul Olt și acum se află în etapa de realizare a procedurii de achizitie publică. Toate aceste proiecte realizate, vin în sprijinul cetățenilor pentru schimbarea în bine a mediului de viață pentru prosperitate și o viață mai liniștită, mai ales pentru populația locală, în majoritate îmbătrânită și fără prea multe posibilități de a duce o viață mai bună și liniștită.

Ce vă propuneți să faceți în perioada următoare? Ce obiective mai aveți de realizat?

În etapa următoare avem propuneri valoroase pentru dezvoltarea durabilă a localității din punct de vedere al infrastructurii locale, am realizat studii de fezabilitate pentru trei obiective de investiții: Construire și dotare Grădiniță cu program normal în satul Vitomirești; Modernizare infrastructură rutieră în comuna Vitomirești, prin asfaltarea a 10, 5 km de drumuri locale în toate satele; Regularizare pârâu Dejeasca în satul Dejești; Primele două vor fi finalizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală în baza Ordonaței de Guvern nr. 28/2013, iar cel referitor la regularizarea pârâului Dejeasca, se va realiza cu fonduri de la Ministerul Apelor și Pădurilor. Există anumite probleme cu cetățenii din comună, vorbim de probleme sociale? Privitor la problemele sociale pe care le ridică cetățenii comunei noastre, putem spune că sunt implicat în realitățile populației din localitate, le cunosc nevoile și în spiritul legilor în vigoare vin în întâmpinarea rezolvării a ceea ce se poate face pentru un trai decent, a tuturor categoriilor sociale.

La nivelul comunei aveţi mulţi cetăţeni care se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor. Pe aceştia cum reuşiţi să-i ajutaţi?

La nivelul comunei activitatea de bază a cetățenilor este agricultura și creșterea animalelor. În ultima perioadă datorită fenomenului natural de îmbătrânire a populației a depopulării satului de către generația tânără, agricultura în general și creșterea animalelor în special a înregistrat regrese în dezvoltarea și asigurarea unei baze materiale pentru dezvoltarea acesteia. Am sprijinit fermierii în dezvoltarea cultului anteprenorial, prin anumite  cursuri de formare și inițiere, în accesarea de fonduri pentru dezvoltarea fermelor agricole, mixte și specializate în zootehnie și în special pentru creșterea albinelor și vom continua popularizarea schemelor de ajutor pentru dezvoltarea și diversificarea producției agricole, a instalarii tinerilor fermieri.

În domeniul sănătăţii populaţiei cum staţi? S-au făcut ceva investiţii în acest sens?

În domeniul sănătății,  s-a realizat un sistem de asigurare a majorității cetățenilor și au acces direct la serviciile de sănătate prin Cabinetul Individual condus de un medic de medicină generală și doi asistenți medicali, precum și un punct farmaceutic. În vederea asigurării unor condiții cât mai bune pentru servicii ireproșabile de asigurare a unei asistențe medicale, am inițiat din fonduri ale bugetului local lucrări de reabilitare a tuturor spațiilor de la parterul dispensarului precum și spațiului de la etajul I al acestuia, care  urmează a se realiza până la sfârșitul anului 2017.

Care sunt solicitările primite de la instituţiile de învăţământ din comuna dumneavoastră pentru anul 2017, la capitolul investiţii?

În general spațiile de învățământ din cadrul Liceului Tehnologic Vitomirești, asigura o bază materială suficientă în vederea desfășurării unui învățământ la standardele cerințelor  actuale. S-au întocmit scenarii și devize tehnice și s-au asigurat fondurile necesare pentru obținerea autorizației de funcționare. Am inițiat o documentație de obținere a unei finanțări pentru construcția și dotarea unui spațiu de gradiniță modernă, cu toate utilitățile necesare realizării unui proces de învățământ adecvat pentru elevii preșcolari.

Există viață culturală la Vitomirești, tinerii se implică în asemenea proiecte?

Din păcate viața culturală din Vitomirești, la ora actuală, se desfășoară numai la nivelul tineretului școlar din Liceul Vitomirești. Avem o dotare corespunzătoare în satul Vitomirești – Cămin Cultural modernizat și dotat la nivel de Casă Culturală. Am în program o regândire a întregii activități cultural artistice și o motivație mai angrenantă a tuturor factorilor implicați în activitatea culturală și mai ales a tinerilor.

Referiţi-vă, domnule vă rog și la exodul tinerilor spre alte ţări. Cum comentați faptul că tinerii pleacă din țată spre un trai mai bun?

Referitor la plecarea tinerilor spre alte țări, nu aș vrea să comentez, dar precizez faptul că tinerii din comuna noastră, care sunt  plecați la muncă în străinătate, după o perioadă de timp au revenit acasă și au realizat investiții privind lucrări de reabilitare a caselor părintești sau construcții noi, dar și achiziționarea de utilaje agricole, ceea ce denotă că tinerii aspiră ca pe viitor să revină acasă definitiv.

Cum vedeţi Vitomireștiul acum 10 ani, în prezent şi peste 5 ani?

De mai bine de 10 ani Vitomireștiul este comuna în care au fost inițiate și realizatre obiective de investiții în toate domeniile, care au contribuit vizibil la îmbunătățirea traiului cetățenilor. În prezent continuam proiectele începute în anii precedenți și sunt inițiate proiecte noi în vederea dezvoltării comunei noastre, deoarece pe viitor Vitomireștiul  să devină o comună la standarde europene.

Dacă aţi putea schimba peste noapte ceva în comună, care ar fi acel lucru? Dar în România?

Dacă aș putea schimba peste  noapte ceva în comună, aș reînființa Asociația Economică  Industrială (A.E.I. – Vitomirești), unde erau angajați peste 1.000 de persoane majoritatea din comuna noastră. În România îmi doresc ca legislația să fie scurtă, clară și ușor de aplicat.

La final transmiteți un mesaj pentru cetățenii comunei în care dumneavoastră… guvernați.

Doresc să mulțumesc tuturor cetățenilor acestei localității pentru înțelegerea de care au dat dovadă, pentru că toate năzuințele lor au devenit realitate și împreună cu multă liniște  întelegere și încredere vom realiza toate promisiunile pe care le-am făcut și întreaga problematică cu care ne confruntăm în acestă perioadă, totul pentru binele și fericirea noastră. Vreau să reamintesc că în data de 3 iunie 2017,  vom organiza sărbătoarea anuală ”Intâlnirea fiilor satului” Ediția a III-a , la care împreună vom depăna amintiri, vom face un amplu dialog pentru îmbunătățirea activității viitoare și vom petrece o zi minunată împreună.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat!