IONEL MARANCEA – proiecte multe şi îndrăzneţe pentru comuna CILIENI

0
1093

Comuna Cilieni este situată în partea de sud-est a judeţului, în plină câmpie a Romanaţiului, pe terasa Oltului inferior, la limita vestică a Boianului, la o distanţă de circa 85 de km faţă de Slatina, între comunele Rusăneşti la nord, Tia Mare la sud, Vişina la vest, Giuvărăşti la sud-est şi judeţul Teleorman la est. În calea Oltului, la o distanţă de 30 de km de vărsarea în Dunăre, este amenajat penultimul din salba de baraje prin care Oltul dăruieşte o parte din energia sa sistemului energetic naţional. Oraşul cel mai apropiat de Cilieni este Corabia, la 34 de km. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 4501 hectare. Drumul judeţean DJ 604 leagă Cilieni de Vişina şi DN 54, iar DJ 642 face legătura cu Rusăneşti şi Tia Mare. Comuna este formată din satul cu acelaşi nume, atestat documentar la 3 ianuarie 1537, când Radu Paisie întăreşte mai multor boieri ocine la „Celian şi Ruseneşti”. Următoarea menţiune documentară datează din vremea lui Mihai Viteazu. La 6 septembrie 1598, la Târgovişte, acesta a emis hrisovul prin care îşi întărea sieşi satul Cilieni: „şi iar să fie domniei mele satul Celiani toţi cu tot hotarul…” În 1722, satul Cilieni avea 42 de familii, în 1831 avea 195 de familii. În 1880, doar 3 case erau construite la suprafaţa pământului, cea a preotului, şcoala şi primăria. Restul erau bordeie. Potrivit Dicţionarului geografic al judeţului Romanaţi, al lui Constantin Locusteanu, tipărit în 1889, în acel an, în Cilieni, erau 572 capi de familie şi 1.997 de locuitori. În 1973, numărul populaţiei din Cilieni se ridica la 4.041. La recensământul din 2011, numărul locuitorilor a scăzut la 3.244.

Prin anii ’70 ai secolului trecut, se construise în zonă un vast sistem de irigaţii, amenajarea Stoeneşti-Vişina. Pe teritoriul Cilienilor au fost săpate canale de irigaţii în lungime totală de aproape 6 km, prin care curgea apa pompată din trei staţii, iar lungimea totală a conductelor de irigaţii depăşea 16 km. În aceeaşi perioadă, a fost construit şi un sistem de desecare gravitaţională, lungimea canalelor de desecare apropiindu-se de 14 km. În prezent, deşi suferă din cauza lipsei unui sistem eficient de irigaţii, legumicultorii din Cilieni sunt primii din zona Olteniei care ies pe piaţă cu roşii din solarii. În viitorul foarte apropiat, ajutaţi şi de Primărie, ei se vor asocia, pentru a putea accesa fonduri europene. Mai mult, în felul acesta, producătorii, nu numai că vor beneficia şi de facilităţi fiscale, dar vor putea încheia contracte directe cu supermarketurile şi nu vor mai fi la mâna intermediarilor. În acest sens, se speră şi într-un ajutor consistent şi aplicat din partea parlamentarilor de Olt care, potrivit primarului Marancea, nu trebuie să se oprească la bunele iniţiative de până acum, prin care au venit în sprijinul agriculturii în general şi a celei oltene în special.

Din 2004, primar în Cilieni este Ionel Marancea. S-a născut la 9 aprilie 1971 în Cilieni şi a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti. În perioada 1999-2001 a funcţionat ca medic veterinar în cadrul dispensarului veterinar din Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman. Încă din timpul facultăţii s-a simţit atras de politică şi s-a înscris în PDAR. După câştigarea alegerilor locale din 2004, s-a înscris în PNL. Pe listele acestui partid, a câştigat din nou în 2008, la fel şi în 2012. În 2014 însă, profitând de Ordonanţa lui Ponta, a trecut la PSD, partid cu care a câştigat alegerile din 2016. Se află deci la al patrulea mandat de primar. În Consiliul Local actual, 6 consilieri sunt de la PSD, 3 de la PNL, 3 de la UNPR şi 1 de la ALDE. Viceprimar este Stelian Delcea.

Dintre realizările mai importante ale administraţiei Marancea, subliniem în primul rând investiţiile cu privire la infrastructura de educaţie şi cultură: renovarea grădiniţei şi a localurilor 1,2,şi 3 în care funcţionează Liceul Tehnologic Cilieni, construcţie cămin cultural, amenajare Centru de informare, finalizarea construcţiei bisericii noi. De asemenea, menţionăm construirea unei săli de sport, asfaltarea unor drumuri comunale şi, o dorinţă mai veche a legumicultorilor din zonă, realizarea depozitului frigorific pentru păstrarea legumelor. Liceul Tehnologic „Ion Popescu” din Cilieni funcţionează în 15 săli de clasă din toate ciclurile: primar, gimnazial şi liceal, la care se adaugă două laboratoare, unul de informatică, celălalt de agricultură şi o sală de sport modernă. Căminul Cultural are o sală de spectacole de 200 de locuri şi o scenă în suprafaţă de 100 metri pătraţi. Lucrările la construcţia bisericii noi, cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, au început în 1993 şi au fost finalizate în 2006. Unul dintre motivele de mândrie ale locuitorilor este şi echipa de fotbal „Valea Oltului Cilieni”, care activează cu succes în liga judeţeană.

Pentru perioada care urmează, până în 2020, la nivelul comunei Cilieni, pentru dezvoltarea echilibrată a comunităţii, se doreşte demararea şi implementarea următoarelor proiecte:  Modernizare străzi, podeţe şi amenajare şanţuri de scurgere a apelor pluviale pe raza comunei Cilieni;  Asfaltare străzi şi drumuri comunale; Construire reţea de alimentare cu apă potabilă; Construire reţea de canalizare; Construire staţie epurare şi tratare a apelor reziduale; Aducţiune reţea de gaze naturale; Construire staţie compostare; Amenajare şi întreţinerea staţiilor pentru călători şi înfiinţarea altor noi acolo unde este cazul;  Lucrări de întreţinere şi igienizare a căilor de acces; Amenajare bază sportivă – teren forbal; Amenajare bază sportivă pentru tineret, cu gazon artificial-fotbal, tenis, baschet, aparate de gimnastică;  Amenajare şi dotare cu mobilier a unui parc de agrement-loc campare, plajă, spaţiu grătare;  Amenajare şi dotare tabără pentru elevi şi studenţi – zona de blocuri Hidroelectrica; Reamenajare grădiniţă Cilieni; Construirea şi dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane în vârstă în comuna Cilieni;  Renovare sediu primărie, dotare cu mobilier si echipamente IT; Renovare dispensar medical; Renovare Cămin Cultural şi dotare cu aparatură; Modernizarea reţelei de iluminat public prin instalarea de lămpi cu led; Asigurarea independenței energetice din surse regenerabile – panouri solare la instituțiile publice din comuna Cilieni;  Extindere reţea electrică periferică pentru cultivatorii de legume; Campanii de conștientizare a locuitorilor privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere; Înfiinţarea perdele de protecţie şi împădurirea terenurilor neproductive, inclusiv a celor dispuse alunecării;  Amenajarea unui sistem de irigaţii prin folosirea apei din Lacul Rusăneşti; Achiziţionare buldoexcavator şi autogreder; Achiziţionare autospecială intervenţii pentru stingere incendii; Amenajare piaţă en-gross şi târg săptămânal – zona Ţoca; Reactualizare Plan Urbanistic General; Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obţinerii finanţării de proiecte în perioada de programare 2014-2020; amenajare capele mortuare şi clădiri administrative în parohia Cilieni (conform Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cilieni pentru perioada 2015-2020). Pentru realizarea reţelelor de apă şi  canalizare, comunei Cilieni i-a fost aprobată, prin PNDL-2, suma de 9.623.903,51 lei.