CJ Olt, bani pentru 21 de primării

0
4677

În ședința extraordinară din data de 8 decembrie, consilierii județeni au votat proiectul de hotărâre ce prevede ”alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023”. Astfel, a fost alocată suma de 3.300 mii pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor curente şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală ale unităților administrativ-teritoriale din Județul Olt.