Ce proiecte importante au fost votate în şedinţa Consiliului Judeţean

0
499

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi, 24 octombrie, în ședință ordinară  pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte propuse de administraţia judeţeană. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 21 de proiecte de hotărâri.

Deşi iniţial pe ordinea de zi erau trecute 21 de proiecte de hotărâre, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, cu acceptul aleşilor judeţeni, a suplimentat ordinea de zi cu încă un proiect  de hotărâre. Totodată, unul din proiecte inițiat chiar de șeful administrației județene a fost retras  de pe ordinea de zi pe motiv că nu avea toate avizele necesare susţinerii acestuia. Este vorba despre proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil (apartament-birouri) aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt .

Tot în cadrul întâlnirii au fost supuse aprobării și două rapoarte trimestriale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului și situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare.

Spre deosebire de alte întâlniri în care unii aleși județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, toată pleiada de consilieri județeni a căzut de acord asupra inițiativelor conducerii forului județean. Prin urmare, toate proiectele au fost votate pe bandă rulantă, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR).

Iată proiectele care au primit undă verde din partea aleșilor județeni în ședința de joi:

Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”;

 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.09.2019; Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare, Reabilitare şi Recompartimentare Bloc Medicală“ – SJU Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici revizuiți;

 Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției; Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018;  Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unor membrii ai echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art. 18 din Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Demolare corpuri C1 și C2 și construire casă de tip familialîn municipiul Caracal, strada Mircea Vodă, nr.82, județul Olt.

 Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul III 2019;  Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul III 2019.