Ce proiecte importante au fost votate în şedinţa Consiliului Judeţean

0
409

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi, 28 noiembrie, în ședință ordinară  pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte propuse de administraţia judeţeană. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 21 de proiecte de hotărâri.

Spre deosebire de alte întâlniri în care unii aleși județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, toată pleiada de consilieri județeni a căzut de acord asupra inițiativelor conducerii forului județean. Prin urmare, toate proiectele au fost votate pe bandă rulantă, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR).

Iată proiectele care au primit undă verde din partea aleșilor județeni în ședința de joi:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”;

 Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată , a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil până la data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu; Proiect de hotărâre cu privire la: completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post in statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentrucare este prevăzut un nivel de studii superior; Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 18 din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu”;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, cu și fără cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013.