Ce noi proiecte au votat consilierii locali din Slatina

0
502

Aleșii locali ai Slatinei s-au reunit vineri, 28 septembrie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia municipală.  Ordinea de zi a ședinței a cuprins 19 proiecte de hotărâre la care s-au adăugat încă trei puncte suplimentare.

 De precizat că, toate cele 22 de proiecte supuse dezbaterii și aprobării legislativului local au trecut fără probleme, în ciuda faptului că la unul dintre proiecte, cel referitor la modificarea art.2, alin.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.183/19.07.2018, cei șapte consilieri PNL s-au abținut de la vot. La ședința de vineri a fost prezenți toți cei 21 de consilieri locali.

Iată proiectele care au primit vineri undă verde din partea aleșilor locali în ședința de vineri:

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare„ Regulament privind autorizarea lucrărilor de transformare a spațiilor de locuit în spații comerciale, amenajarea și  extinderea acestora ”, în municipiul Slatina; Proiect de hotărâre referitor la: acordarea unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de reabilitare  a Parohiei Sfinții  Împărați – Sopot; Proiect de hotărâre referitor la: modificarea art. 2 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 183/19.07.2018; Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „ Modernizare cartier Școala de Politie din municipiul Slatina”; Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Studiul de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „Modernizare străzi pe care circulă transportul public”; Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli finanțat integral din venituri proprii pe anul 2018, aprobare program de investiții pentru  anul 2018, aprobarea fiselor obiectivelor de investiții  la Direcția Administrarea Străzilor si Iluminatului Public; Proiect de hotărâre referitor la: numirea pentru anul şcolar 2018 – 2019 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Slatina ca membri în Consiliul de Administraţie și în Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slatina; Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea termenului contractului de închiriere a locuinței de necesitate situată în municipiul Slatina, str. Dorobanți, nr.21, bl. 21, sc. A, ap. 2, către doamna Staicu Ileana;

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare stat de funcţii  si mentinerea numărului de personal, ale Clubului Sportiv Municipal Slatina; Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la domnul GUGIU NICOLAE, către domnul ENĂCHIOIU CONSTANTIN, asupra terenului în suprafață de 20,32 mp, situat în municipiul Slatina, amplasament nr. 3, poziția nr. 1, str. Cuza Vodă, lângă bloc 25; Proiect de hotărâre referitor la: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile – terenuri,  situate în municipiul Slatina: str. Primăverii, adiacent  bl. 9,  sc. B  și adiacent bl. GA15, sc. C, str. Arcului, adiacent bl. 11B, sc. A, b- dul A. I. Cuza, adiacent bl. 2, sc. B, str. Ec.  Teodoroiu,  adiacent blocului 28, sc. A, ap. 2, str. Crișan; Proiect de hotărâre referitor la: darea acordului de principiu referitor la distanțele minime privind limitele de vecinătate, în vederea edificării unei construcții pe terenul situat în Slatina, strada Salcâmului nr. 56 proprietate Văduva Cătălin, prin derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism; Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea ,,  Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico -economici pentru investiția Reabilitare și modernizare Esplanada, municipiul Slatina, str. Independenței,   județul Olt”; Proiect de hotărâre referitor la: rezoluțiunea contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.2242/19.12.2014, încheiat între Municipiul Slatina și S.C. COR TOP SERVICES S.R.L;

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare  sume și Regulament cadru de organizare manifestare” Cupa Slatinei la Înot”, ediția a V-a, în data de  10  noiembrie 2018; Proiect de hotărâre referitor la: aprobare sume şi Regulament cadru de organizare concurs de creaţie literară şi arte vizuale „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu” – ediţia a VII -a, în perioada 14 noiembrie – 04 decembrie 2018; Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare anexă nr. 1 la HCL nr. 80/27.03.2018 și aprobare modificare anexă la HCL nr. 221/31.07.2018 –  Programe şi proiecte culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2018; Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea transmiterii fără plată a autoturismului  marca Peugeot Partner cu numărul de înmatriculare OT 04 SIP, identificată prin seria VF3GJ9HWC95274538,  de la   Direcția   Administrarea Străzilor și Iluminatului Public către Direcția Administrare Patrimoniu și Proiect de hotărâre referitor la: „aprobare rectificare Buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; aprobare rectificare  program obiective de investiții  pentru anul 2018; Proiect de hotărâre referitor la : vânzarea apartamentului ANL situat în municipiul Slatina, strada armoniei nr.4, bl.4, sc.A, ap.23, către doamna Cojocaru Sofica, Proiect de hotărâre referitor la : includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina a bunului imobil- Corp clădire cu două săli de clasă, situată în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr.2 în cadrul Școlii Gimnaziale nr.3 Slatina și proiect de hotărâre referitor la: darea în administrare către Școala Gimnazială nr.3 Slatina a imobilului- corp clădire cu două săli de clasă, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr.2.