Cadastru pe bani europeni, în 13 localități din Olt

0
1062

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. Printre acestea se numără și 13 comune din județul Olt.

Cezieni, Priseaca, Stoenești, Drăghiceni, Optași-Măgura, Bârza, Slătioara, Tia Mare, Sprâncenata, Cilieni, Scărișoara, Crâmpoia și Bălteni sunt localităţile din judeţ pentru care au fost iniţiate procedurile de atribuire. Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Potrivit Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt achizițiile se desfășoară pe  loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a  celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169.580.679 de lei fără TVA.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Lista UAT-urilor din județul Olt pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

 

 

Nr. crt. JUDET Denumire UAT Suprafaţă estimată de contractat (ha)
1 OLT CEZIENI 201
2 PRISEACA 2.270
3 STOENEŞTI 1.656
4 DRĂGHICENI 356
5 OPTAŞI-MĂGURA 1.263
6 BÂRZA 348
7 SLĂTIOARA 925
8 TIA MARE 2.348
9 SPRÂNCENATA 3.293
10 CILIENI 1.594
11 SCĂRIŞOARA 1.670
12 CRÂMPOIA 765
13 BĂLTENI 1.637