Zeci de pensionari din Olt sunt invalizi în acte, dar muncesc pe rupte

0
684

Încasează pensie de invaliditate, dar au şi serviciu. Este cazul a zeci de pensionari din județul Olt care au fost identificați, în 2017, de Casa Județeană de Pensii Olt, dar și de Agenția Națională de Administrare Fiscală că încasau atât pensie de invaliditate, cât și salariu, deşi legea nu le dă acest drept.

Deşi în cuprinsul deciziilor de pensionare emise, beneficiarii sunt atenţionaţi privind incompatibilitatea anumitor tipuri de pensie cu activităţi de natură salarială, încă mai sunt pensionari care nu ţin cont de aceste avertizări. Astfel, verificările realizate anul trecut de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt şi Fisc au condus la identificarea a 76 de cazuri de încasare necuvenită a drepturilor de pensie, din cauza incompatibilităţii dintre încasarea de venituri din activităţi – pentru care plata contribuţiilor de asigurări sociale este obligatorie – cu dreptul la pensie.

Oamenii sunt obligaţi acum să restituie banii încasaţi necuvenit. Pensionarii care sunt descoperiţi în situaţia de incompatibilitate sunt din mai multe categorii. În primul rând, este vorba despre debite care provin de la pensionarii de invaliditate gradul I sau II care au cumulat pensia cu venituri salariale sau alte venituri asimilate acestora. O altă categorie este reprezentată de pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, care au lucrat cu normă întreagă (opt ore/zi) şi, conform legii, pot lucra doar jumătate de normă (patru ore/zi). Situaţia de incompatibilitate survine şi în cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş şi nu poate cumula această pensie cu venituri din activităţi salariale dacă acestea depăşesc 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor de stat.  „În total au fost verificate 2.304 cazuri. Din acestea, s-au constatat 76 cazuri de incompatibilitate pentru care s-au emis decizii de debit în sumă totală de 291.956 lei (n.r aproape 3 miliarde ROL). Este vorba despre 22 decizii anticipat parțial, 36 decizii de invaliditate gradul II, 11 decizii invaliditate gradul III, trei decizii de invaliditate de gradul I, trei decizii pensie de urmaș și o decizie de pensie anticipată. Din debitul total până în prezent s-a reușit recuperarea sumei de 171.021 lei”, a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al CJP Olt. Potrivit legii, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de trei ani. Pentru a-i depista periodic pe cei care au şi alte venituri în afara de pensia care li se cuvine, periodic, au loc confruntări ale bazelor de date ale Casei de Pensii cu ale Agenției Naționale de Admninistrare Fiscală, dar şi cu alte instituţii.

Ilie Bîzoi