Zeci de ofițeri și agenți de poliție din țară, școliți în Olt

0
739

În perioada 17 septembrie – 12 octombrie 2018, la Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor  Nicolae Golescu” Slatina, se va desfăşura Cursul de Iniţiere” în carieră, pentru polițiștii încadrați din sursă externă.

  La acesta participă 47 de ofițeri și 57 agenţi de poliţie din cadrul tuturor structurilor centrale și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma absolvirii acestui curs, polițiștii vor dobândi competenţe privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea, constatarea şi cercetarea infracţiunilor precum şi respectarea ordinii şi liniştii publice în condiţiile legii”, a precizat purtătorul de cuvânt al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor  Nicolae Golescu” Slatina, comisar de poliție Mădălin Croitoru.

De asemenea, în perioada 19 Septembrie – 14 Decembrie 2018, la Centrul Slatina, se va desfăşura cursul de formare inițială” Polițist Local.

La această activitate participă 70 de cursanți din cadrul Judeţelor Gorj, Argeș, Teleorman, Galați, Constanța, Brașov și Prahova. Printre obiectivele cursului mai sus amintit, menționăm: formarea şi perfecţionarea competenţelor de comunicare eficientă interpersonală, de grup şi organizaţională; promovarea de valori şi atitudini specifice culturii organizaţionale, în vederea adoptării unei conduite conforme principiilor şi normelor eticii şi deontologiei; formarea şi perfecţionarea competenţei necesare identificării legislaţiei naţionale specifice domeniului de activitate, asimilarea cunoştinţelor privind norma juridică, reglementările cu caracter general în domeniul contravenţional şi penal, precum și aplicarea în activitatea profesională a legislaţiei naţionale în domeniul ordinii publice şi a tacticilor, procedeelor şi metodelor specifice de menţinere a ordinii publice,  a adăugat comisarul de poliție Mădălin Croitoru.