ZECI DE MAME DIN OLT, BUNE DE PLATĂ

0
1100

Mai multe mame din județul Olt au fost depistate că au încasat ilegal bani de la stat. Inspectorii Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Olt au efectuat un control la indemnizațiile de creșterea copilului și au constatat că peste 20 de mame au beneficiat ilegal de stimulentul de inserție.

Potrivit conducerii AJPIS Olt, mamele au notificat că s-au întors la serviciu înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, însă la muncă nu au stat decât puțin după care s-au reîntors acasă și au primit în continuare, stimulentul de inserție.  Este vorba despre 22 de beneficiari de stimulent de inserţie care au încasat ilegal în total 29.648 RON (aproape 300 milioane ROL), a precizat Maria Bubulincă, directorul executiv al AJPIS Olt.

  În fapt aceste mame au stat acasă aproape doi ani, după care s-au întors la serviciu beneficiind de extinderea cu încă un an, pentru stimulent, dar condiția era să meargă la serviciu și să realizeze venituri. Ori mamele s-au reîntors acasă, nu au mai anunțat acest lucru beneficiind de stimulentul de inserție. Acum mamele vor trebui să înapoieze banii primiți illegal.

Persoanele care se află în concediul pentru creşterea copilului şi aleg să revină la muncă înainte de terminarea acestuia au dreptul la o sumă lunară numită stimulent de inserţie, stabileşte legislaţia în vigoare, ce se acordă la cerere. Din aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție s-a majorat la 650 de lei. Acest drept este acordat părinților care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului.

Stimulentul de inserție poate fi cerut de oricare dintre cei doi părinți ai copilului, iar acesta se poate solicita pentru fiecare naștere. Dreptul este acordat în baza unei cereri însoţită de o serie de documente: copie după actul de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului, adeverinţă cu veniturile realizate în ultimele 12 luni înainte naşterii copilului şi decizia de reluare a activităţii. Cererea şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a stimulentului de inserţie trebuie depuse la primăria pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul.

Este bine de știut faptul că nu se poate obține și indemnizație de concediu de creștere și stimulent de inserție. Odată ce se solicită stimulentul de inserție, plata indemnizației de creștere a copilului încetează. De asemenea, un lucru foarte important este că persoanele care se întorc mai repede la muncă din concediul de creştere a copilului nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie.

Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii au o serie de obligaţii în raport cu salariaţii care beneficiază de concediu de creştere a copilului sau de stimulent de inserţie. Una dintre obligații este aceea că angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariaţilor care se află în plata stimulentului de inserție, precum şi celor aflaţi în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Această interdicţie se extinde o singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei/salariatului la muncă. Angajatorii care nu respectă aceste obligaţii pot fi sancţionaţi cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Prin excepţie de la cele menţionate anterior, angajaţii care beneficiază de stimulent de inserţie sau se află în concediu pentru creşterea copilului pot fi concediaţi pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Singura conditie obligatorie a beneficiarilor de stimulant de inserție este de a lucra pe toata perioada cât beneficiază de stimulent de inserție, nu contează cuatumul veniturilor realizate.