Vești mari! Se dau sporuri – Care sunt noile condiții și cine sunt cei vizați

0
802

Un nou proiect de hotărâre a fost pus în dezbatere publică, proiect care prevede condiții noi de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, a sporului pentru condiţii grele de muncă, precum şi a sporului pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, pentru angajații Ministerului Apărării.

Modificările vizează Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.

 

Care sunt propunerile de modificare

Art. 2 – Sporurile pentru condiţii de muncă, prevăzute la art. 1, sunt următoarele:

a) spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare;

b) spor pentru condiţii grele de muncă;

c) spor pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată.

Art. 3 – Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă sunt prevăzute în anexele nr. 1 – 3, după cum urmează:

a) anexa nr. 1, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare;

b) anexa nr. 2, pentru condiţii grele de muncă;

c) anexa nr. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată.

Hotărârea prevede că angajații care îşi desfăşoară activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul efectiv lucrat.

 

Pentru încadrarea locurilor de muncă în anumite condiții, se vor avea în vedere următoarele criterii:

Art. 12 – La acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se au în vedere următorii factori care determină încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii:

a) existenţa factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) existenţa unor condiţii de muncă care implică un efort fizic mare, în condiţii de microclimat zgomot intens sau vibraţii;

e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un risc de accidentare sau îmbolnăvire;

f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

g) alţi factori care pot duce la uzura prematură a organismului.

Art. 13 – (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă acolo unde, cu toate măsurile de securitate a muncii luate, se menţine un permanent risc de îmbolnăvire sau leziune fizică, cum ar fi:

a) pericol de explozie;

b) pericol de iradiere;

c) pericol de contagiune şi/sau contaminare;

d) pericol de accidentare;

e) pericol de agresiune fizică.

(2) La stabilirea concretă a procentelor de spor în cadrul cuantumului aprobat, se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) riscul de îmbolnăvire şi/sau de accidentare;

b) solicitarea nervoasă;

c) indicii de morbiditate.

Art. 18 – Pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament-cadru, se acordă un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat, informează dcbusiness.ro.

Sursa: bugetul.ro