Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România – Marea Unire

0
144

Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România – Marea Unire
1 decembrie 1918
Lupta de eliberare a românilor din Transilvania s-a intensificat la sfârșitul primului război mondial. La 29 septembrie/12 octombrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat Declarația privind „independența națiunii române”, care a fost citită la 5/18 octombrie 1918 de deputatul Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul Ungariei.

În condițiile izbucnirii revoluției la Budapesta, „la 30 octombrie s-a constituit Consiliul Național Român Central, care a condus mișcarea pentru unirea Transilvaniei cu România. Într-un apel ”Către Națiunea Română” acesta cerea ca toți cetățenii să apere ordinea, viața și avutul public. Au fost înfiinţate Consilii Naţionale pe întreg teritoriul Transilvaniei care au preluat conducerea administrativă a acestui teritoriu. Încercările guvernului de la Budapesta de a menţine Transilvania în cadrul Ungariei au eşuat. Consiliul Naţional Român Central a hotărât convocarea Adunării Naţionale a naţiunii române la Alba Iulia, pentru ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918.

 

Preşedinţia Adunării a fost asigurată de Gheorghe Pop de Băsești, preşedintele Partidului Național Român, secondat de Ștefan Cicio-Pop. Rezoluţia a fost prezentata și argumentată de Vasile Goldiș, fiind susținută de Iuliu Maniu din partea Partidului Naţional Român şi de Iosif Jumanca, reprezentantul Partidului Social-Democrat. Cei 1228 de deputaţi au adoptat în unanimitate Rezoluția care prevedea: „Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie 1918) decretează unirea acelor români şi a teritoriilor locuite de dânsii cu România”.

Rezoluțiunea a fost citită în fața mulțimilor prezente de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu fiind întâmpinată cu entuziasm de cei peste 100.000 de români prezenţi la Alba Iulia. Adunarea Națională a ales Marele Sfat Național din rândul căruia a fost desemnat Consiliul Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu.