UN LICEU DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
504

Liceul Tehnologic „Matei Basarab”  din Caracal angajează secretar șef, postul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii superioare de lungă durată în domeniul administrativ sau juridic, vechime în muncă de minimum 10 ani în funcția de secretar/secretar șef într-o instituție de învățământ preuniversitar; cunoștințe de operare pe calculator dovedite prin certificate sau adeverințe de calificare; competențe de arhivare dovedite prin certificate sau adeverințe de calificare și competențe de utilizare a softului specific activității din școli (EDUSAL, SIIIR, REVISAL) dovedite prin certificate sau adeverințe de calificare.

Proba scrisă, dar și proba practică  a concursului vor avea loc pe 10 mai 2021, iar interviul se va desfășura pe 12 mai.

Data limită până la care candidații vor putea depune dosarul de înscriere la concurs este 26 aprilie, ora 14.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” cu sediul în Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 4, județul Olt, telefon 0249/514.381.