Trei furnizori de servicii din Slatina, sancţionaţi de AJOFM. Totodată, s-a propus suspendarea acreditării

0
559

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi din judeţ au fost verificaţi, de la începutul anului, de către inspectorii Agenției  Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt. Controalele au vizat modul în care aceştia respectă prevederile legale privind informarea, consilierea şi medierea pe piaţa muncii, aspecte reglementate de Hotărârea de Guvern numărul 277/2002.

În urma verificărilor s-a constatat că trei dintre furnizorii au încălcat legislaţia. Este vorba de trei prestatori de astfel de servicii din municipiul Slatina. „Au fost verificaţi un număr de cinci furnizori acreditaţi. În urma controalelor efectuate s-a constatat că un număr de trei furnizori de servicii acreditaţi nu au mai îndeplinit condiţiile de acreditare şi nu au respectat obligaţiile pe care le-au avut, fiind sancţionaţi cu avertisment şi propusă măsura suspendării acreditărilor acordate”, a precizat Elena Iordache , purtătorul de cuvânt al AJOFM Olt.

Controalele efectuate de inspectorii AJOFM Olt au vizat respectarea de către furnizorii de servicii acreditaţi a obligaţiilor prevăzute la articolul 8 din Hotărârea de Guvern numărul 277/2002, modificată şi completată ulterior, respectiv: prestarea serviciilor de ocupare în condiţiile prevăzute de lege; tratarea clienţilor fără discriminare pe criterii de sex, vârsta, religie, cetăţenie, naţionalitate, rasă, opinie politică, origine socială, origine etnică, statut familial şi loc de reşedinţă, respectarea principiului egalităţii şanselor; asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor despre clienţi; informarea persoanelor pentru care prestează serviciile de ocupare cu privire la legislaţia muncii în vigoare; deţinerea de informaţii cu privire la raporturile stabilitate de către persoanele pentru care au prestat servicii de mediere a muncii cu angajatorii; deţinerea, în situaţia prestării serviciilor de mediere a muncii, a unei baze de date privind persoanele în căutarea unui loc de muncă şi cererea de forţă de muncă din partea angajatorilor; comunicarea lunară la AJOFM Olt a numărului de şomeri mediaţi şi încadraţi în muncă şi informarea AJOFM cu privire la schimbările în urma cărora condiţiile de acordare a acreditării nu mai sunt îndeplinite. De asemenea, a fost verificată menţinerea în continuare de către furnizor a condiţiilor avute în vedere la data acordării acreditării, respectiv: să dispună de baza materială pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor acreditate; cel puţin 25% din personalul cu atribuţii în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una dintre specialităţile psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum şi experienţa de minimum trei ani în domeniul serviciului pentru care s-a solicitat acreditarea.

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă prinşi că prestează aceste servicii fără să fie acreditaţi vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Ilie Bîzoi