Toţi angajaţii de la stat, cu salariile la vedere, pe pagina proprie de internet sau afişate la locul de muncă

0
1150

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt informează că toate autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să afişeze la sedii şi pe site-urile proprii, o listă cu tot personalul plătit din fonduri publice. Lista trebuie să cuprindă toate informaţiile despre salariile personalului, inclusiv cuantumul acestora. Măsura are drept scop asigurarea transparenţei veniturilor salariale din administraţie.

„Potrivit articolul 33 alineatul (1) din Legea numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la articolul 2 alineatul (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice”, a precizat inspector şef Cristian Ungureanu, şeful ITM Olt.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente: salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora. Verificarea respectării acestei obligaţii  şi  eventualele sancţiuni intră în competenţa Inspecţiei Muncii Bucureşti. Potrivit legii nerespectarea prevederilor  menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Ilie Bîzoi