Topitorii din Olt, amendate pentru vicierea calităţii aerului

0
851

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Olt, şi îndeosebi în municipiul Slatina unde funcţionează majoritatea unităţilor economici din a căror activităţi se generează emisii poluante a constituit una dintre preocupările principale ale comisarilor Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, în anul 2018. În urma acestor controale trei operatori economici au fost sancţionaţi pentru nerespectarea obligaţiei de utilizare a echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă.

 Acţiunile comisarilor de mediu au vizat respectarea prevederilor legale referitoare la valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberi în suspensie şi plumb din aerul înconjurător şi au fost efectuate atât pe timpul zilei, cât şi noaptea. Pe raza judeţului Olt funcţionează aproximativ 40 de agenţi economici cu activităţi de topire – turnare metale neferoase, activităţi metalurgice, activităţi de obţinere a asfaltului, precum şi alte activităţi generatoare de emisii atmosferice. Astfel, s-a constatat că o parte din firmele cu profil de activitate valorificarea deşeurilor de aluminiu prin topire – turnare verificaţi nu utilizau echipamentele de reţinere la sursă a poluanţilor emişi sau prezentau deficienţe în exploatare acestora, motiv pentru care au fost sancţionate contravenţional potrivit prevederilor Legii 104/2011.

Potrivit șefului Gărzii de Mediu Olt, comisarul șef Gheorghe Neacșa, pe raza teritorial-administrativă a judeţului Olt, funcţionează următorii operatori economici din a căror activitate se generează emisii atmosferice. Inventarul acestor operatori economici cuprinde: activităţi de topire-turnare metalele neferoase uşoare: SC ZIAL SRL,  SC PRODNEF COM SRL, SC TURN COM SERV SRL, SC TURNEF SRL, SC ROY ALLOY PRODUCT SRL, SC BIACOM NEF TIM SRL, SC SORMAR SRL, SC DELTA ALUMINIU SRL, SC AGROVIL SRL, SC CASTING PLANT SRL, SC TURFONT SRL, SC PRODUCT NEFER SRL Scorniceşti, SC AKTEN METAL SRL Scorniceşti, SC GEORG  FISCHER SRL Scorniceşti, SC RAW MATERIALS COM SRL Valea Mare, SC ALUPARTNER SRL Priseaca, SC LORIMAR PREST  SRL Brebeni,SC ROMMAR PRODIMPEX SRL Brebeni, SC VIVAL NEF SRL Brebeni, SC ANDU SRL Slătioara, SC FULTRANS ADRIAN  SRL, BOGDAN BONIPLAST S&M SNC, SC PRODALMAR OLT 2014 SRL, SC PRODAL P 2003.

Majoritatea acestor activităţi se desfăşoară în zona industrială a municipiului Slatina.

Activitatea de topire-turnare metale neferoase uşoare este generatoare de emisii atmosferice, indicatorii pentru care se realizează monitorizarea, conform autorizaţiilor de mediu, fiind: pulberi, CO2, SO2, NOx.

activităţi metalurgice: SC ALRO SA, SC ALTUR SA, SC TMK ARTROM SA, SC VIMETCO EXTRUSION SRL;

activitati de obtinere a asfaltului: SC Bebe Trans SRL, SC Panadria SRL, SC General Trust AG SRL, SC Olt Drum SA, SC Padrino SRL, SC Tdancor Romconstruct SRL;

alte activităţi generatoare de emisii atmosferice: SC ELECTROCARBON SA (fabricarea electrozilor siderurgici), SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SA (fabricarea anvelopelor).

În anul 2018, la aceşti operatori economici au fost realizate atât inspecţii planificate, conform planului de inspecţie aprobat, cât şi inspecţii neplanificate (inopinate), care au fost efectuate inclusiv în afara programului de lucru (seara şi la sfârşit de săptămână).

În urma celor 55 de controalelor efectuate în 2018 la operatorii menţionaţi anterior s-a constatat încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în special a celor referitoare la nerespectarea obligaţiei de utilizare a echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă, fiind sancţionați contravenţional următorii operatori economici: SC Zial SRL, SC Alupartner SRL și SC Agronef Gica SRL. Pentru aceste neconformitati au fost aplicate 3 amenzi contraventionale in valoare de 45.000  lei în baza Legii 104/2011 și au fost stabilite măsuri pentru remedierea deficiențelor constatatea precizat şeful Gărzii de Mediu Olt, comisarul şef Gheorghe Neacşa.

Pe platforma industrială Slatina, niciuna din societăţile comerciale verificate nu deţine aparatură pentru monitorizarea on-line a emisiilor.