Teren intravilan din Slatina, scos la vânzare de Fisc

0
1124

Un teren intravilan în suprafața de 2.701 mp, situat în Slatina, pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 67, va fi scos la vânzare prin licitație de către Fisc. Licitația va avea loc la sediul din strada Arcului, numărul 1, din Slatina, în ziua de 27 februarie 2020.

Prețul de pornire al licitației (preț evaluare redus 25%) este de 249.750 de lei (exclusiv TVA). Pentru informații suplimentare vă puteti adresa la sediul AJFP Olt sau la numărul de telefon 0249/ 412.155, interior 225. Data limită pentru depunerea ofertelor este 26 februarie 2020.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participare la licitații ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și nu în ultimul rând declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.