Spitalul municipal Caracal va fi reabilitat

0
332

Consilierii locali ai municipiului Caracal au aprobat marți în cadrul unei ședințe de Consiliu Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea Spitalului Municipal Caracal”.

Potrivit celor din conducerea locală a Primăriei Caracal, investițiile privind anveloparea clădirii, refacerea învelitorii spitalului, refacerea sistemului de iluminat, înlocuirea sistemului de distribuție a agentului termic în incintă și producerea acestuia din surse regenerabile gen biomasă, vor contribui la creșterea eficienței energetice a clădirii și la reducerea cât mai mare a consumurilor de energie electrică și termică existente.

Valoarea totală a investiției este de peste 10 milioane de lei, iar proiectul are o durată de realizare de 24 de luni. Lucrările vor fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse neregenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.