SE CAUTĂ MANAGER PENTRU UN SPITAL DIN OLT!

0
859

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Caracal organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, contractul fiind pe durată determinată.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să aibă cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) şi să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Înscrierea la concurs a candidaților se face la sediul Spitalului Municipal Caracal, până la data de 14.06.2021, ora 14.00, la secretariatul spitalului.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei nr. 36, județul Olt, în perioada 14.06.2021 – 05.07.2021.

Concursul se va desfășura în doua etape, după cum urmează:

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie, până la data de 17.062021, ora 10.00;

  • rezultatul verificării dosarelor de înscriere se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului până la data de 17.06.2021, ora 13.00;
  • contestațiile privind proba de verificare a condițiilor stabilite în anunțul de concurs se pot depune până la data de 18.06.2021, ora 13.00, la secretariatul spitalului;
  • rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și, concomitent, pe pagina de internet a spitalului până la data de 22.06.2021, ora 13.00.
  •  23.06.2021- publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectului de management

Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se va desfășura în data de 29.06.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Municipal Caracal;

  • rezultatul în urma desfășurării probei de susținere publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul spitalului și se publică pe pagina de internet a spitalului în data de 30.06.2021, ora 15.00;
  • contestațiile privind proba de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se pot depune până în data de 01.07.2021, ora 15.00, la secretariatul spitalului;
  • rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și, concomitent, pe pagina de internet a spitalului în data de 05.07.2021, ora 17.00.

Orice persoană care-și manifestă intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management va transmite solicitarea de participare și eventualele întrebări pe adresa de e-mail a spitalului smcaracal@gmail.com, până la data de 22.06.2021, ora 10.00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0249/512.880, între orele 10.00 -14.00, sau pe adresa de e-tnail smcaracal@gmail.com.