Spitalul Județean Slatina angajează „meseriași”

0
1112

Spitalul Județean de Urgență Slatina caută meseriași.  În acest sens se organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a șapte posturi de muncitori calificați în meserii cum sunt cele de telefonist, fochist, electrician, zugrav, tâmplar și liftier.

Mai exact este vorba despre un post de telefonist, treapta III, nivel studii G la Serviciul Administrativ, aprovizionare și transport, două posturi de fochist, treapta IV, nivel studii M/G la Atelierul de întreținere și reparații instalații, utilaje, clădiri, un post de electrician, treapta I, nivel studii M/G la Atelierul de întreținere și reparații instalații, utilaje, clădiri, un  post de zugrav, treapta I, nivel studii M/G la Atelierul de întreținere și reparații instalații, utilaje, clădiri, un post de tâmplar, treapta I, nivel studii G la Atelierul de întreținere și reparații instalații, utilaje, clădiri și un post de liftier, treapta II, nivel studii M/G la Serviciul de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Concursul va aea loc în data de 25 noiembrie 2019, ora 9.00, proba scrisă, iar  interviul în termen de patru zile lucrătoare de la proba scrisă.

Condiții specifice de participare la concurs:

-pentru postul de muncitor calificat, treapta III-telefonist: certificat de calificare în meseria de telefonist și 3 ani vechime în meserie;

– pentru postul de muncitor calificat, treapta IV-fochist: calificare în meserie-autorizație ISCIR vizată la zi și școală generală/studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– pentru postul de electrician: calificare în meserie, 9 ani vechime în meserie și școală generală/studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– pentru postul de zugrav: calificare în meserie, 9 ani vechime în meserie și școală generală/studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-pentru postul de tâmplar: certificat de calificare în meserie, școală generală/studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat și 9 ani vechime în meserie;

– pentru postul de liftier: curs de calificare de liftier, autorizație ISCIR și diplomă de studii medii;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina- Serviciul RUNO, în perioada 31 octombrie-13 noiembrie 2019, ora 16.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se pot obține de la serviciul R.U.N.O. din cadrul spitalului sau la telefon: 0349/802.550.