Spitalul Județean de Urgență Slatina face angajări. Vezi ce se caută!

0
1857

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizează recrutare și selecție personal pentru angajarea pe perioadă determinată a unor experți în vederea implementării proiectului POCU/91/4/8/109073 Spitalul Județean de Urgență Slatina-Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ.

Astfel, pentru implementarea proiectului instituția sanitară scoate la concurs următoarele posturi: expert actualizare proceduri (șase posturi), expert actualizare ghiduri (șase posturi), specialist în domeniul medico-sanitar (patru posturi), expert identificare, informare și selectare grup țintă (șase posturi), expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (un post), expert responsabil calitate în domeniul sanitar (un post), expert tehnic pentru pregătirea și gestionarea echipamentelor pentru simulări (un post), tutore activitate de simulare practică (un post), manager de proiect (un post) și asistent manager (un post). Durata contractului , în funcție de post, este cuprinsă între 19 și 29 de luni. Se cere experiență profesională, mai mică de cinci ani, în cazul unor posturi, sau, după caz, între 5 și 10 ani sau chiar mai mare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de aplicație este 2 august 2018. Pe 3 august va avea loc etapa I de selecție-verificarea eligibilității dosarelor depuse de candidați și publicarea rezultatelor etapei I; pe 6 august etapa II selecție- analiza CV-urilor, derularea interviului și publicarea rezultatelor etapei a II-a; Pe 7 august se pot depune contestații, pe 8 august are loc soluționarea contestațiilor, iar pe 9 august publicarea rezultatelor finale.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul de management al calității serviciilor medicale din cadrul spitalului, telefon :0249/43.61.39/int. 169.

Ilie Bîzoi