Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci angajează director medical

0
600

 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, organizează, în această perioadă, concurs pentru ocuparea funcției de director medical, grad II.

 Potrivit site-ului spitalului, condițiile pentru a putea participa la concurs sunt următoarele: să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; să fie confirmaţi cel puţin medic specialist și să aibă minimum cinci ani vechime în specialitatea respectivă. Înscrierea candidaților se face până în data de 14 mai 2018, ora 14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. Concursul va consta în trei probe: test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și interviul de selecţie. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 4 iunie 2018, susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului în data de 7 iunie, iar interviul pe 12 iunie 2018. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului, media finală cel puțin 7, iar la fiecare probă minim nota 6.

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare (RUNOS) din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, telefon 0249/482.388.

Ilie Bîzoi