Spitalul Caracal angajează, fără concurs, șase brancardieri

0
317

Spitalul Municipal Caracal angajează, pe perioadă determinată, doar pe baza selecției dosarelor, șase brancardieri.

Reprezentanții unității medicale nu le solicită angajaților vechime în muncă.

Selecția dosarelor are loc marți, 24 noiembrie, iar dacă sunt mai mulți candidați înscriși pe cele șase posturi va fi organizat și interviu.

Dosarul candidaților pentru aceste posturi a cuprins: cererea de angajare adresată managerului spitalului, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, carnetul de muncă, adeverința medicală tip angajare, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dar și curriculum vitae.