Societăţile din Olt generatoare de poluare, somate să raporteze emisiile

0
409

Societăţile, dar şi instituţiile din Olt care deţin instalaţii care generează poluanţi în atmosferă sunt obligate să comunice, până la sfârşitul acestei luni, Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Olt ce emisii au înregistrat în 2017.

APM Olt reamintește operatoriilor economici economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţilor pe raza judeţului Olt, că au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiilor de mediu emise de APM Olt și de a asigura evidenţa rezultatelor şi raportarea la autorităţile competente pentru protecţia mediului a rezultatelor automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare, având în vedere și art.94, alin.1, lit. k, din OUG nr. 195 / 2005 privind protecția mediului (cu modificările și completările ulterioare). Având în vedere capitolul  III – Monitorizarea mediului, cuprins în autorizaţia de mediu, operatorii economici care deţin autorizaţii demediu pentru activităţile desfăşurate pe raza judeţului Olt, au obligaţia de a raporta la APM Olt datele solicitate menţionate la punctul la pct. 2 al acestui capitol, respectiv: buletinele de analiză / rapoartele de încercare privind: monitorizarea emisiilor atmosferice, calitatea apelor uzate industriale, nivelul de zgomot ambiental cât şi situaţiile privind gestiunea deşeurilor generate şi valorificate, cu periodicitatea de transmitere stabilită prin autorizaţia de mediu ( lunar, trimestrial, semestrial sau anual), a precizat Dorel Șteomlega, directorul executiv al APM Olt.

De asemenea toți operatorii economici ale căror activități desfășurate pe raza județului Olt, intră sub incidența Directivei Uniunii Europene 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) transpusă prin Legea nr 278 / 2013 și modificată de OUG nr. 101/2017 și dețin autorizații integrate de mediu, au obligația de a transmite până la sfârșitul primului trimestru al acestui an, Rapoartele anuale de mediu pentru anul 2017.

Ilie Bîzoi