SOCIETĂŢILE DIN DOMENIUL EXPLOATĂRILOR FORESTIERE DIN OLT, ÎN VIZORUL ITM

0
205

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt va desfășura, începând din a doua jumătate a lunii februarie, o serie de controale în cadrul unei acțiuni naționale de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

 Prin aceste acțiuni, se doreşte creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă.

Acțiunile de control se vor desfășura la toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt), care efectuează activități de exploatare forestieră”, a precizat inspectorul şef al ITM Olt, Cristian Ungureanu. 

Acțiunea se va desfășura pe parcursul trimestrului I și IV ale anului 2021, perioade în care activitatea de exploatare se desfășoară la cote maxime, astfel: în perioadele 11.02.2021 – 12.03.2021 (prima etapă a acțiunilor de control) și 04.10.2021 –19.11.2021 (a doua etapă a acțiunilor de control).

Inspectorii de muncă vor efectua controale de verificare, vor identifica deficienţele existente şi vor dispune măsuri de remediere a acestora, iar în perioadele 15.03.2021 – 31.03.2021 și 22.11.2021 – 03.12.2021 se va verifica modul de realizare a măsurilor dispuse.

Sursa foto: ecomagazin.ro