Slatina: Persoanele cu handicap sunt scutite de plata taxei de salubrizare

0
786

Slătinenii trebuie să știe că valoarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, în cazul utilizatorilor casnici, este de 11,74 lei/persoană/lună.

Pentru utilizatorii non-casnici, cuantumul taxei de salubrizare va fi stabilit în funcţie de unitatea de măsură şi indicele de producere, aşa cum acestea au fost determinate conform standardului privind salubrizarea localităţilor.
De această taxă specială de salubrizare sunt scutiți veteranii de război, văduvele de război/văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, dar și persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii documentelor doveditoare și nu este condiționată de existența unui imobil în proprietatea persoanei respective.